เกี่ยวกับเรา

บริษัทไมลอทท์แลบบอราทอรีส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2532 โดยการร่วมทุนกับบริษัทไมลอทท์คอสเมติค คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างออกแบบและผลิตเครื่องสำอาง ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 85 ปี

85
YEARS OLD OEM/ODM
BASED IN JAPAN

ไมลอทท์ดำเนินธุรกิจรับจ้างออกแบบและผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางตกแต่ง เครื่องสำอางประทินผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ดูแลภายในช่องปาก ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ผลิตภัณฑ์ดูแลภายในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ไมลอทท์ ทุ่มเทสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการผลิตสําหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ดีที่สุด ครอบคลุมพื้นที่การผลิตรวมกว่า 75,000 ตารางเมตร.

MILOTT LABORATORIES

1989

บริษัทไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ ก่อตั้งขึ้นด้วยการร่วมทุนกับ บริษัทไมลอทท์ คอสเมติค คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มีชื่อเสียงแห่งประเทศญี่ปุ่น

2000

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ ISO 9001

2001

บริษัทเริ่มขยายตลาดในต่างประเทศ และเริ่มใช้โปรแกรม SAP ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการทรัพยากร

2003

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 9001

2004

บริษัทเริ่มก่อตั้งห้องปฏิบัติการของตนเอง

2008

บริษัทเริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตเครื่องสำอางประทินผิว

2010

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

2012

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน The British Retail Consortium (BRC)

2013

บริษัทเริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลในครัวเรือน

2015

บริษัทเริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเริ่มนำระบบ OHSAS มาใช้

2016

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าฮาลาลตามมาตรฐานของประเทศอินโดนีเซีย

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1989
2000
2001
2003
2004
2008
2010
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
vision

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำระดับโลกด้านผู้รับจ้างผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เจริญเติบโต มั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและออกแบบสินค้าในกลุ่ม Health, Beauty, และ Household ในระดับสากลทั้งด้านคุณภาพ การบริการ และกระบวนการผลิต รวมถึงคำนึงถึงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยยึดหลักการเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จกับลูกค้ารวมถึงคู่ค้าในทุกด้าน ทุกความสัมพันธ์

2. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดแนวทางการเติบโตที่มั่นคง ยั่งยืนด้วยการเพิ่มลูกค้า และนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกมิติ ทั้งผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการพัฒนาบุคลากรเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม

vision
TUVRheinland
ecovadis
Sedex
TUV
SGS ISO 22716
SGS BRC
DMSc
MALAL
GREEN
องค์กร Organization
CONTACT CONTACT