การบริการด้านกฏหมาย

ไมลอทท์มีบริการด้านการจัดเตรียมเอกสารตามความต้องการต่างๆของลูกค้า เช่น Certificate of Free Sales, Certificate of Origin, Certificate of Manufacturer รวมถึงการขอการรับรองเอกสารจากสถานฑูตประเทศต่างๆเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนสินค้าของลูกค้า ณ ประเทศปลายทาง

  • PRODUCT
    REGISTRATION
  • IMPORT/EXPORT
    DOCUMENT
  • HALAL
    REGISTRATION
TUVRheinland
ecovadis
Sedex
TUV
SGS ISO 22716
SGS BRC
DMSc
MALAL
GREEN
องค์กร Organization
CONTACT CONTACT